Australia Australia | Apotex Worldwide 

APO and GenRx - Allergy Reference

Product NameStrengthDosage FormAustRGlutenLactoseSucrose
GenRx Aciclovir200MGTablets71816NoYesNo
GenRx Aciclovir800MGTablets71817NoNoNo
APO Adefovir10MGTablets212048NoYesNo
APO Alendronate70MGTablets123863NoNoNo
APO Alendronate Plus D370MG / 70MCGTablets220372NoNoNo
APO Alendronate Plus D370MG / 140MCGTablets220376NoNoNo
APO Allopurinol100MGTablets218874NoYesNo
APO Allopurinol300MGTablets218875NoYesNo
GenRx Amiodarone200MGTablets80768NoYesNo
APO Amisulpride100MGTablets178904NoYesNo
APO Amisulpride200MGTablets178902NoYesNo
APO Amisulpride400MGTablets178898NoYesNo
APO Amitriptyline10MGTablets215351NoYesNo
APO Amitriptyline25MGTablets215380NoYesNo
APO Amitriptyline50MGTablets215367NoYesNo
APO Amlodipine5MGTablets135124NoYesNo
APO Amlodipine5MGTablets135145NoYesNo
APO Amlodipine10MGTablets135146NoYesNo
APO Amlodipine10MGTablets135125NoYesNo
APO Amlodipine / Atorvastatin5MG / 10MGTablets214378NoNoNo
APO Amlodipine / Atorvastatin5MG / 20MGTablets214385NoNoNo
APO Amlodipine / Atorvastatin5MG / 40MGTablets214375NoNoNo
APO Amlodipine / Atorvastatin5MG / 80MGTablets214386NoNoNo
APO Amlodipine / Atorvastatin10MG / 10MGTablets214409NoNoNo
APO Amlodipine / Atorvastatin10MG / 20MGTablets214360NoNoNo
APO Amlodipine / Atorvastatin10MG / 40MGTablets214345NoNoNo
APO Amlodipine / Atorvastatin10MG / 80MGTablets214359NoNoNo
APO Amoxycillin250MGCapsules208147NoNoNo
APO Amoxycillin500MGCapsules208144NoNoNo
APO Amoxycillin125MG / 5MLSolution137882NoNoNo
APO Amoxycillin250MG / 5MLSuspension137883NoNoNo
APO Amoxycillin & Clavulanic Acid125MG / 31.25MGSuspension146991NoNoNo
APO Amoxycillin & Clavulanic Acid400MG / 57MGSuspension147128NoNoNo
APO Amoxycillin & Clavulanic Acid500MG / 125MGTablets153775NoNoNo
APO Amoxycillin & Clavulanic Acid875MG / 125MGTablets163696NoNoNo
APO Anastrozole1MGTablets266676NoYesNo
APOC-5FU5%Cream231556NoNoNo
APORYL5% w/vNail Lacquer207878NoNoNo
APO Aripiprazole5MGTablets152904NoNoNo
APO Aripiprazole10MGTablets152908NoNoNo
APO Aripiprazole15MGTablets152924NoNoNo
APO Aripiprazole20MGTablets152899NoNoNo
APO Aripiprazole30MGTablets152905NoNoNo
APO Atenolol50MGTablets214940NoNoNo
APO Atenolol50MGTablets214939NoNoNo
APO Atomoxetine10MGCapsules234800NoNoNo
APO Atomoxetine18MGCapsules234806NoNoNo
APO Atomoxetine25MGCapsules234804NoNoNo
APO Atomoxetine40MGCapsules234810NoNoNo
APO Atomoxetine60MGCapsules234788NoNoNo
APO Atomoxetine80MGCapsules234807NoNoNo
APO Atomoxetine100MGCapsules234803NoNoNo
APO Azathioprine25MGTablets205759NoYesNo
APO Azathioprine50MGTablets205762NoYesNo
APO Azithromycin500MGTablets195910NoYesNo
GenRx Baclofen10MGTablets77577NoYesNo
GenRx Baclofen25MGTablets77576NoYesNo
APO Betahistine16MGTablets217105NoYesNo
APO Bicalutamide50MGTablets194683NoYesNo
APO Bisoprolol2.5MGTablets182106NoNoNo
APO Bisoprolol5MGTablets182114NoNoNo
APO Bisoprolol10MGTablets182123NoNoNo
Bivalirudin APOTEX250MGPowder for injection241714NoNoNo
Busulfan APOTEX60MG / 10MLVial210228NoNoNo
APO Cabergoline0.5MGTablets218216NoYesNo
APO Calcitriol0.25MCGCapsules240872NoNoNo
APO Candesartan4MGTablets210529NoYesNo
APO Candesartan8MGTablets210530NoYesNo
APO Candesartan16MGTablets210531NoYesNo
APO Candesartan32MGTablets210532NoYesNo
APO Candesartan HCTZ16MG / 12.5MGTablets210565NoYesNo
APO Candesartan HCTZ32MG / 12.5MGTablets210566NoYesNo
APO Candesartan HCTZ32MG / 25MGTablets210567NoYesNo
Capecitabine APOTEX500MGTablets202738NoYesNo
APO Carvedilol3.125MGTablets123823NoYesNo
APO Carvedilol6.25MGTablets123828NoYesNo
APO Carvedilol12.5MGTablets123836NoYesNo
APO Carvedilol25MGTablets123840NoYesNo
APO Cefaclor125MG / 5MLSuspension226396NoNoYes
APO Cefaclor250MG / 5MLSuspension226397NoNoYes
APO Cefaclor CD375MGTablets76226NoYesNo
APO Celecoxib100MGCapsules226145NoYesNo
APO Celecoxib200MGCapsules226146NoYesNo
APO Cephalexin250MGCapsules73870NoYesNo
APO Cephalexin500MGCapsules133852NoYesNo
Chelsea-35 ED2MG / 35MCGTablets210583NoYesYes
APO Chloramphenicol5MG / 1MLEye Drops222547NoNoNo
APO Ciprofloxacin250MGTablets135650NoNoNo
APO Ciprofloxacin500MGTablets135651NoNoNo
APO Ciprofloxacin750MGTablets135652NoNoNo
APO Citalopram20MGTablets233166NoYesNo
APO Citalopram20MGTablets226578NoYesNo
APO Citalopram40MGTablets226579NoYesNo
APO Clarithromycin250MGTablets134850NoNoNo
APO Clarithromycin500MGTablets134856NoNoNo
APO Clindamycin150MGCapsules214377NoYesNo
GenRx Clomipramine25MGTablets73878NoYesNo
APO Clopidogrel75MGTablets221806NoYesNo
APO Clopidogrel75MGTablets198523NoYesNo
APO Clopidogrel / Aspirin75MG / 100MGTablets190326NoYesNo
APO Clotrimazole 3 day cream2% w/wCream150662NoNoNo
APO Clotrimazole 6 day cream1% w/wCream150663NoNoNo
GenRx Cyproterone Acetate50MGTablets101534NoYesNo
GenRx Cyproterone Acetate100MGTablets101535NoYesNo
APO Desvenlafaxine MR50MGTablets218307NoNoNo
APO Desvenlafaxine MR100MGTablets227802NoNoNo
APO Diazepam2MGTablets134472NoYesNo
APO Diazepam5MGTablets134590NoYesNo
APO Diclofenac25MGTablets160729NoYesNo
APO Diclofenac50MGTablets160730NoYesNo
APO Domperidone10MGTablets242333NoYesNo
APO Donepezil5MGTablets213495NoYesNo
APO Donepezil10MGTablets213496NoYesNo
APO Doxycycline50MGTablets    
APO Doxycycline100MGTablets    
APO Doxycycline100MGTablets78598NoNoNo
APO Duloxetine30MGCapsules217985NoNoNo
APO Duloxetine60MGCapsules217986NoNoNo
APO Enalapril5MGTablets196472NoYesNo
APO Enalapril10MGTablets196466NoYesNo
APO Enalapril20MGTablets196504NoYesNo
APO Escitalopram10MGTablets213721NoNoNo
APO Escitalopram20MGTablets213722NoNoNo
Esomeprazole APOTEX20MGTablets210849NoNoYes
Esomeprazole APOTEX40MGTablets210843NoNoYes
APO Exemestane25MGTablets177312NoNoYes
APO Famciclovir125MGTablets160559NoNoNo
APO Famciclovir250MGTablets160556NoNoNo
APO Famciclovir500MGTablets172443NoNoNo
GenRx Famotidine20MGTablets91513NoNoNo
GenRx Famotidine40MGTablets91514NoNoNo
Ferriprox100MG / 1MLOral Solution125665NoNoNo
Ferriprox500MGTablets93946NoNoNo
APO Finasteride 11MGTablets155233NoYesNo
APO Finasteride 55MGTablets155238NoYesNo
APO Flucloxacillin250MGCapsules226382NoNoNo
APO Flucloxacillin500MGCapsules226374NoNoNo
APO Fluconazole200MGCapsules151630NoYesNo
APO Fluconazole One150MGCapsule152959NoYesNo
Flumazenil APOTEX0.5MG / 5MLx 5 mL236672NoNoNo
GenRx Fluoxetine20MGCapsules73882NoYesNo
APO Fluvoxamine50MGTablets147380NoNoNo
APO Fluvoxamine100MGTablets147389NoNoNo
APO Fosinopril10MGTablets119874NoYesNo
APO Fosinopril20MGTablets119876NoYesNo
APO Fosinopril HCTZ20MG / 12.5MGTablets223503NoYesNo
APO Frusemide20MGTablets186517NoYesNo
APO Frusemide40MGTablets186516NoYesNo
APO Gabapentin100MGCapsules151318NoNoNo
GenRx Gabapentin300MGCapsules81776NoNoNo
GenRx Gabapentin400MGCapsules81777NoNoNo
GenRx Gabapentin600MGTablets131470NoNoNo
GenRx Gabapentin800MGTablets131508NoNoNo
APO Galantamine MR8MGCapsules182030NoNoNo
APO Galantamine MR16MGCapsules182041NoNoNo
APO Galantamine MR24MGCapsules182034NoNoNo
GenRx Gliclazide80MGTablets80084NoNoNo
APO Gliclazide MR30MGTablets151303NoYesNo
APO Glimepiride1MGTablets151570NoYesNo
APO Glimepiride2MGTablets151571NoYesNo
APO Glimepiride3MGTablets151572NoYesNo
APO Glimepiride4MGTablets151573NoYesNo
APO Hydroxychloroquine200MGTablets186393NoNoNo
Imatinib APOTEX100MGCapsules261054NoNoNo
Imatinib APOTEX400MGCapsules261060NoNoNo
APO Imiquimod5% w/wCream168101NoNoNo
GenRx Indapamide2.5MGTablets167027NoYesYes
APO Indapamide SR1.5MGTablets208007NoYesNo
APO Ipratropium250MCG / 1MLAmpoules151089NoNoNo
APO Ipratropium500MCG / 1MLAmpoules151090NoNoNo
APO Irbesartan75MGTablets213325NoYesNo
APO Irbesartan150MGTablets213310NoYesNo
APO Irbesartan300MGTablets213311NoYesNo
APO Irbesartan HCTZ150MG / 12.5MGTablets213302NoYesNo
APO Irbesartan HCTZ300MG / 12.5MGTablets213303NoYesNo
APO Irbesartan HCTZ300MG / 25MGTablets213305NoYesNo
GenRx Isosorbide Mononitrate SR60MGTablets75240NoYesNo
APO Isotretinoin10MGCapsules190940NoNoNo
APO Isotretinoin20MGCapsules190941NoNoNo
Ketamine APOTEX200MG / 2MLx 2 mL219040NoNoNo
Ketorolac APOTEX10MG / MLx 1 mL217074NoNoNo
Ketorolac APOTEX30MG/MLx 1 mL217079NoNoNo
APO Lamotrigine25MGTablets167520NoNoNo
APO Lamotrigine50MGTablets167521NoNoNo
APO Lamotrigine100MGTablets167523NoNoNo
APO Lamotrigine200MGTablets167524NoNoNo
APO Lansoprazole30MGCapsules159345NoNoYes
APO Lansoprazole ODT15MGTablets216788NoNoNo
APO Lansoprazole ODT30MGTablets216794NoNoNo
APO Latanoprost50MCG / 1MLEye Drops200060NoNoNo
APO Latanoprost / Timolol50MCG / 1ML and 5MCG / 1MLEye Drops210787NoNoNo
Leflunomide APOTEX10MGTablets251992NoYesNo
Leflunomide APOTEX20MGTablets251993NoYesNo
APO Lercanidipine10MGTablets163768NoYesNo
APO Lercanidipine20MGTablets163769NoYesNo
APO Letrozole2.5MGTablets163826NoYesNo
APO Levetiracetam100MG / 1MLOral Solution237435NoNoNo
APO Levetiracetam250MGTablets156311NoNoNo
APO Levetiracetam500MGTablets156313NoNoNo
APO Levetiracetam1000MGTablets156328NoNoNo
Levetiracetam IV APOTEX500MG / 5MLVial222092NoNoNo
Linezolid APO600MG/300MLx 300 mL235006NoNoNo
Linezolid APOTEX600MGTablets207475NoNoNo
APO Lisinopril5MGTablets213393NoNoNo
APO Lisinopril10MGTablets213394NoNoNo
APO Lisinopril20MGTablets213395NoNoNo
APO Macrogol plus Electrolytes13.125GSachets204650NoNoNo
Madeline150MCG / 30MCGTablets202833NoYesNo
APO Meloxicam7.5MGCapsules181191NoYesNo
APO Meloxicam15MGCapsules181194NoYesNo
APO Meloxicam7.5MGTablets127503NoYesNo
APO Meloxicam15MGTablets127510NoYesNo
APO Memantine10MGTablets159582NoYesNo
APO Memantine20MGTablets207782NoNoNo
Meropenem IV APOTEX500MGx 20 mL218843NoNoNo
Meropenem IV APOTEX1000MGx 30 mL218840NoNoNo
APO Metformin500MGTablets174815NoNoNo
APO Metformin850MGTablets174816NoNoNo
APO Metformin1000MGTablets176509NoNoNo
APO Metformin XR 10001000MGTablets281210NoNoNo
APO Metformin XR 500500MGTablets281211NoNoNo
APO Metoclopramide10MGTablets196502NoNoNo
APO Metoprolol50MGTablets192766NoYesNo
APO Metoprolol100MGTablets192772NoYesNo
Micronelle 20 ED100MCG / 20MCGTablets211154NoYesNo
Micronelle 30 ED150MCG / 30MCGTablets211155NoYesNo
Midazolam APOTEX5MG/MLx 1 mL217657NoNoNo
Midazolam APOTEX50MG / 10MLx 10 mL217659NoNoNo
Midazolam APOTEX15MG / 3MLx 3 mL217658NoNoNo
Midazolam APOTEX5MG / 5MLx 5 mL217663NoNoNo
APO Mirtazapine15MGTablets127666NoYesNo
APO Mirtazapine30MGTablets127678NoYesNo
APO Mirtazapine45MGTablets127685NoYesNo
GenRx Moclobemide150MGTablets73831NoNoNo
GenRx Moclobemide300MGTablets73835NoNoNo
APO Montelukast10MGTablets170248NoYesNo
APO Montelukast4MGTablets (chewable)179118NoNoNo
APO Montelukast5MGTablets (chewable)179115NoNoNo
Morphine MR APOTEX10MGTablets132251NoYesNo
Morphine MR APOTEX30MGTablets132254NoYesNo
Morphine MR APOTEX60MGTablets132256NoYesNo
Morphine MR APOTEX100MGTablets132258NoNoNo
APO Mycophenolate250MGCapsules168109NoNoNo
APO Mycophenolate500MGTablets168111NoNoNo
APO Nifedipine XR30MGTablets152207NoYesNo
APO Nifedipine XR60MGTablets152208NoYesNo
GenRx Norfloxacin400MGTablets155546NoNoNo
Novatin10MGCapsules196006NoNoNo
Novatin25MGCapsules196003NoNoNo
APO Olanzapine2.5MGTablets158979NoYesNo
APO Olanzapine5MGTablets158981NoYesNo
APO Olanzapine7.5MGTablets158987NoYesNo
APO Olanzapine10MGTablets158970NoYesNo
APO Olanzapine ODT5MGTablets158995NoNoNo
APO Olanzapine ODT10MGTablets159001NoNoNo
APO Olanzapine ODT15MGTablets158992NoNoNo
APO Olanzapine ODT20MGTablets158986NoNoNo
APO Olopatadine1MG / MLEye Drops241497NoNoNo
APO Omeprazole20MGCapsules167316NoNoYes
APO Omeprazole20MGTablets243812NoYesNo
APO Omeprazole20MGTablets243813NoYesNo
APO Ondansetron4MGTablets152187NoYesNo
APO Ondansetron8MGTablets152188NoYesNo
APO Oxazepam30MGTablets163213NoYesNo
APOTEX Pantoprazole20MGTablets156337NoYesNo
APOTEX Pantoprazole40MGTablets156340NoYesNo
APO Pantoprazole Heartburn Relief20MGTablets156332NoYesNo
Pemetrexed APOTEX100MGPowder for injection210429NoNoNo
Pemetrexed APOTEX500MGPowder for injection210440NoNoNo
APO Perindopril2MGTablets151911NoYesNo
APO Perindopril4MGTablets151912NoYesNo
APO Perindopril8MGTablets151913NoYesNo
GenRx Perindopril / Indapamide4MG / 1.25MGTablets127119NoYesNo
APO Perindopril Arginine2.5MGTablets184808NoNoNo
APO Perindopril Arginine5MGTablets184806NoNoNo
APO Perindopril Arginine10MGTablets184812NoNoNo
APO Perindopril Arginine/Amlodipine5MG / 5MGTablets224306NoNoNo
APO Perindopril Arginine/Amlodipine5MG / 10MGTablets224292NoNoNo
APO Perindopril Arginine/Amlodipine10MG / 5MGTablets224316NoNoNo
APO Perindopril Arginine/Amlodipine10MG / 10MGTablets224300NoNoNo
APOTEX Pioglitazone15MGTablets166911NoYesNo
APOTEX Pioglitazone30MGTablets166914NoYesNo
APOTEX Pioglitazone45MGTablets166913NoYesNo
GenRx Piroxicam10MGCapsules75039NoYesNo
GenRx Piroxicam20MGCapsules75043NoYesNo
APO Pramipexole0.125MGTablets229626NoNoNo
APO Pramipexole0.25MGTablets229627NoNoNo
APO Pramipexole1MGTablets229628NoNoNo
APO Pramipexole ER0.375MGTablets225622NoNoNo
APO Pramipexole ER0.75MGTablets225621NoNoNo
APO Pramipexole ER1.5MGTablets225580NoNoNo
APO Pramipexole ER2.25MGTablets225586NoNoNo
APO Pramipexole ER3MGTablets225627NoNoNo
APO Pramipexole ER3.75MGTablets225625NoNoNo
APO Pramipexole ER4.5MGTablets225597NoNoNo
APO Pravastatin10MGTablets118735NoYesNo
APO Pravastatin20MGTablets118736NoYesNo
APO Pravastatin40MGTablets118737NoYesNo
APO Pravastatin80MGTablets145169NoYesNo
APO Prazosin1MGTablets73858NoYesNo
APO Prazosin2MGTablets73862NoYesNo
APO Prazosin5MGTablets73866NoYesNo
APO Prochlorperazine5MGTablets158416NoYesNo
APO Prochlorperazine Nausea Relief5MGTablets186540NoYesNo
APO Propranolol10MGTablets222958NoYesNo
APO Propranolol40MGTablets222969NoYesNo
APO Quetiapine25MGTablets166082NoNoNo
APO Quetiapine100MGTablets166077NoNoNo
APO Quetiapine200MGTablets166064NoNoNo
APO Quetiapine300MGTablets166059NoNoNo
APO Quetiapine XR50MGTablets241755NoYesNo
APO Quetiapine XR200MGTablets226821NoYesNo
APO Quetiapine XR300MGTablets226818NoYesNo
APO Quetiapine XR400MGTablets226800NoYesNo
APO Quinapril10MGTablets133220NoNoNo
APO Quinapril20MGTablets133221NoNoNo
APO Rabeprazole10MGTablets245232NoNoNo
APO Rabeprazole20MGTablets245233NoNoNo
APO Raloxifene60MGTablets184797NoYesNo
APO Raloxifene60MGTablets184794NoYesNo
APO Ramipril1.25MGCapsules179033NoYesNo
APO Ramipril2.5MGCapsules179026NoYesNo
APO Ramipril5MGCapsules179028NoYesNo
APO Ramipril10MGCapsules179034NoYesNo
APO Ramipril2.5MGTablets231161NoNoNo
APO Ramipril5MGTablets231163NoNoNo
APO Ramipril10MGTablets231162NoNoNo
APO Ranitidine150MGTablets122013NoNoNo
APO Ranitidine300MGTablets122014NoNoNo
APO Riluzole50MGTablets168091NoNoNo
APO Risedronate150MGTablet181970NoYesNo
APO Risedronate35MGTablets160642NoYesNo
APO Risperidone0.5MGTablets127606NoYesNo
APO Risperidone1MGTablets127608NoYesNo
APO Risperidone2MGTablets127610NoYesNo
APO Risperidone3MGTablets127612NoYesNo
APO Risperidone4MGTablets127615NoYesNo
APO Rizatriptan10MGTablets222334NoNoNo
APO Rosuvastatin5MGTablets183061NoYesNo
APO Rosuvastatin10MGTablets183073NoYesNo
APO Rosuvastatin20MGTablets183057NoYesNo
APO Rosuvastatin40MGTablets183074NoYesNo
APO Roxithromycin150MGTablets133748NoNoNo
APO Roxithromycin300MGTablets133749NoNoNo
APO Salbutamol2.5MG / 2.5MLx 2.5 mL142566NoNoNo
APO Salbutamol5MG / 2.5MLx 2.5 mL142567NoNoNo
APO Sertraline50MGTablets213177NoNoNo
APO Sertraline100MGTablets213180NoNoNo
APO Sildenafil25MGTablets164811NoNoNo
APO Sildenafil50MGTablets164813NoNoNo
APO Sildenafil100MGTablets164806NoNoNo
APO Sildenafil PHT20MGTablets164810NoNoNo
APO Simvastatin10MGTablets223448NoYesNo
APO Simvastatin20MGTablets223449NoYesNo
APO Simvastatin40MGTablets223450NoYesNo
APO Simvastatin80MGTablets223451NoYesNo
APO Sotalol80MGTablets83094NoNoNo
APO Sotalol160MGTablets73846NoNoNo
APO Sumatriptan50MGTablets160188NoYesNo
Tacrolimus APOTEX0.5MGCapsules209273NoYesNo
Tacrolimus APOTEX1MGCapsules209275NoYesNo
Tacrolimus APOTEX5MGCapsules209269NoYesNo
GenRx Tamoxifen20MGTablets153122NoYesNo
APO Telmisartan40MGTablets209336NoNoNo
APO Telmisartan80MGTablets209334NoNoNo
APO Telmisartan HCTZ40MG / 12.5MGTablets208064NoYesNo
APO Telmisartan HCTZ80MG / 12.5MGTablets208069NoYesNo
APO Telmisartan HCTZ80MG / 25MGTablets208063NoYesNo
APO Temazepam10MGTablets153123NoYesNo
APO Temozolomide5MGCapsules231523NoYesNo
APO Temozolomide20MGCapsules231524NoYesNo
APO Temozolomide100MGCapsules231527NoNoNo
APO Temozolomide140MGCapsules231528NoNoNo
APO Temozolomide180MGCapsules231525NoNoNo
APO Temozolomide250MGCapsules231526NoNoNo
GenRx Terbinafine250MGTablets100025NoNoNo
APO Topiramate25MGTablets124729NoNoNo
APO Topiramate50MGTablets124730NoNoNo
APO Topiramate100MGTablets124731NoNoNo
APO Topiramate200MGTablets124732NoNoNo
APO Tramadol50MGCapsules158470NoNoNo
APO Tramadol SR100MGTablets154393NoNoNo
APO Tramadol SR150MGTablets154394NoNoNo
APO Tramadol SR200MGTablets154395NoNoNo
APO Valaciclovir500MGTablets158911NoNoNo
APO Valaciclovir1000MGTablets158906NoNoNo
APO Valsartan40MGTablets185806NoNoNo
APO Valsartan80MGTablets185814NoNoNo
APO Valsartan160MGTablets185821NoNoNo
APO Valsartan320MGTablets185826NoNoNo
APO Valsartan HCTZ160MG / 12.5MGTablets202354NoNoNo
APO Valsartan HCTZ320MG / 12.5MGTablets202344NoNoNo
APO Valsartan HCTZ320MG / 25MGTablets202345NoNoNo
APO Venlafaxine XR75MGCapsules151878NoNoNo
APO Venlafaxine XR150MGCapsules151877NoNoNo
Voriconazole APOTEX50MGTablets218362NoYesNo
Voriconazole APOTEX200MGTablets218361NoYesNo
APO Ziprasidone20MGCapsules201057NoYesYes
APO Ziprasidone40MGCapsules201058NoYesYes
APO Ziprasidone60MGCapsules201059NoYesYes
APO Ziprasidone80MGCapsules201060NoYesYes
Zoledasta5MG / 100MLx 100 mL205929NoNoNo
APO Zoledronic Acid4MG / 5MLx 100 mL190337NoNoNo
APO Zolmitriptan2.5MGTablets200878NoYesNo
APO Zolpidem10MGTablets127174NoNoNo
APO Zopiclone7.5MGTablets213071NoYesNo